Validació de sistemes informàtics

per a empreses de les ciències de la vida

Tot projecte de validació d’un sistema informàtic comença amb un anàlisi exhaustiu i una estratègia a mida

Els consultors d’Asfalia fa molts anys que analitzem i gestionem projectes, cosa que ens permet identificar la millor estratègia, aportar els suggeriments apropiats per agilitzar el projecte, avançar-nos a possibles problemes i inconvenients, i ser més eficients i eficaços en els processos involucrats.

Validacions com a oportunitat de millora

Durant el projecte d’implantació d’un sistema informàtic es tendeix a considerar la fase de validació com un cost extra, una imposició normativa o un retard innecessari al go live del sistema o del procés. En lloc de percebre les validacions com una càrrega extra al dia a dia, a Asfalia t'ensenyem a treure el màxim partit a les validacions informàtiques i considerar-les una oportunitat de millora i font de coneixement sobre el sistema.

A Asfalia considerem la validació com una etapa en el cicle de vida

Això permet, a més del compliment regulatori, conèixer detalladament cada procés, el flux de les dades, detectar necessitats o millores que no havien estat detectades a la definició dels requeriments, etc.; i tot això a les primeres etapes del projecte, quan els canvis són més fàcils de gestionar. En definitiva, les tasques que es duen a terme durant la validació del sistema ens converteixen en experts, tant del procés com del sistema.

A Asfalia ens encarreguem d’acompanyar-vos en tot el procés de validació del sistema informàtic

responsabilitzant-nos del compliment de las normatives aplicables a cada sistema i cada sector i assessorant-te sobre formes d’optimització. La validació d’un sistema informàtic és un procediment que garanteix que les operacions i els processos s’han desenvolupat correctament, complint amb les bones pràctiques que dictamina la regularització pertinent. D’aquesta manera comprovem que el sistema informàtic funciona adequadament segons la intenció d’ús.

Documentació

Projectes digitals

A Asfalia treballem amb documentació digitalitzada mitjançant la plataforma Adobe Sign, ja que compleix totes les normes i lleis, tant europees com americanes, respecte a legalitat, seguretat i integritat.

Projectes més àgils

Aquesta metodologia de treball és més dinàmica per al client que el tradicional ús de paper, ja que l’intercanvi d’informació és fluid i en tot moment es disposa de la documentació del projecte de forma immediata.

Responsabilitat social

Complim així amb els nostres valors de responsabilitat social preservant, en la mesura que sigui possible, el medi ambient.