Data  integrity

La integritat de les dades, un aspecte crític a tenir en compte

Si no tens clar el nivell d’integritat de dades a la teva empresa, a Asfalia t’ajudem portant a terme una avaluació de les dades GxP de l’empresa

Analitzem si les dades esmentades compleixen cadascun dels principis ALCOA+ i redactem un pla d’acció per als incompliments detectats.

ALCOA+

La integritat dels registres i les dades impacta en les decisions crítiques i accions clau que es prenen en base a ells; per tant, ja es tracti de registres en format electrònic o en paper, és molt important per a la indústria, les agències reguladores i, en última instància, la qualitat del producte i la seguretat del pacient. Contacteu amb nosaltres i us oferirem una orientació clara per garantir que la gestió dels registres i les dades formi part integral del sistema de gestió de la qualitat i compleixi amb els requisits GxP.

Sistema d’informació i integració de dades

Migraciones e interfaces de datos robustas y eficientes. En Asfalia, nuestros informáticos evalúan la solución a nivel técnico mientras los consultores se aseguran de que dicha solución cubra las necesidades del sistema o el proceso.

Llarga experiència

Durant la nostra llarga experiència, hem acompanyat moltes empreses durant el reemplaçament o actualització de servidors, equips d’emmagatzematge de dades o sistemes informàtics. Les causes que motiven aquestes accions són la reducció de costos, la millora del rendiment i la seguretat, el compliment de normatives o simplement per requisits d’actualització del software que allotgen.

Treball exhaustiu

A Asfalia fem una feina exhaustiva, passant per etapes com l'anàlisi de l'estratègia d'integració i migració, l'execució del procés realitzat pel proveïdor i la verificació dels resultats finals de la integració o la migració de les dades.

Tipus d’interfícies

Si el que vols és traspassar dades periòdicament entre dos o més sistemes, els nostres consultors tenen una àmplia experiència a l'hora d'abordar tota mena d'interfícies, assegurant que es fa la selecció de les dades al sistema origen, el mètode o tipologia de comunicació i la integració i interpretació d'aquestes dades al sistema destí. Des d'Asfalia, acompanyem al client en cada pas de la migració de dades perquè aquest traspàs s'executi de manera còmoda i natural, interferint al mínim en l'activitat de l'empresa.