Avís legal

  1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CONSULTORIA ASFALIA SL l’informa que és titular dels llocs web: https://asfalia.es.  D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada Llei, notifica les següents dades: NIF/CIF: B64412273, Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 39226, Foli: 23, Secció, 8, Pàgina: B 342187, i domicili social: ARGENTONA, 1, 4ª. 08302 MATARÓ, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: asfalia@asfalia.es.    

 

  1. USUARI i RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CONSULTORIA ASFALIA SL, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina web de CONSULTORIA ASFALIA SL, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de CONSULTORIA ASFALIA SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis de registre i contacte de CONSULTORIA ASFALIA SL, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CONSULTORIA ASFALIA SL no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la utilització normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so i/o imatge, fotografies d’aquesta web.