Validació de sistemes informàtics i consultoria

Asfalia és una empresa especialitzada en la Validació de Sistemes Informàtics, amb tot el que comporta: auditoria informàtica, consultoria de projecte informàtic, gestió i tractament de les dades, gestió de sistemes de qualitat, etc.
Comptem amb una llarga experiència en projectes tant a nivell nacional com internacional, col·laborant amb empreses de les ciències de la vida, incloent-hi: laboratoris farmacèutics, distribuïdors, CROs, químiques, empreses dedicades a les plantes medicinals i cosmètiques, i amb els proveïdors d’IT que els donen servei.

Experiència

22 anys aportant solucions al sector regulat.

Especialistes

en validacions informàtiques, degut a la nostra llarga trajectòria i àmplia experiència.

Responsabilitat

Apliquem valors ètics a la nostra metodologia de treball.

Experts en Validació de sistemes informàtics i gestió del sistema de qualitat

Els nostres clients confien en la nostra qualitat i compromís
A Asfalia prioritzem la qualitat com a eix vehicular de tot el projecte i estem compromesos amb els nostres clients i projectes des de la primera reunió del projecte i seguim estant-ho fins i tot quan aquest ha finalitzat. Atès que mai no se sap quan una auditoria examinarà el cicle de vida d’un sistema, a Asfalia sempre estem a disposició dels nostres clients per resoldre qualsevol dubte que puguin tenir abans, durant o després d’inspeccions o auditories.

Consultoria de Projectes

Els nostres caps de projecte poden portar a terme la gestió de tots els seus projectes relacionats amb el cicle de vida de qualsevol tipus de sistema informàtic, ja sigui un ERP, un sistema de gestió documental, etc.

Opinions dels nostres clients